This webpage requires javascript, it seems that your javascript has been disabled!
Destination Gotland AB


[Icon] Welcome to XO Info Center Destination Gotland AB.
 
Comapany Logo På denna webbplats kan du som anställd få tillgång till information rörande din anställning och personkortsinformation såsom dokument samt själv se och skriva ut dina lönespecifikationer.
 
Login information
 
För att kunna logga in på Info Center krävs det att du fått din inloggningsinformation.
Denna information får du via e-post efter att du tagit kontakt med din avdelningschef och uppgivit din e-postadress.
 
[Icon] Login
 

Personal id:

 

Infocentercode:

Password:

 
Forgot your password?
 

E-mail:

Copyright xoinfocenter.se